Zpracování osobních údajů

dle zákona č. 101/2000 Sb. a zákonů a předpisů souvislých v aktuálním znění

Zadáním emailové adresy se rozumí,že udělujete tak souhlas Správci se zpracováním osobních údajů (jméno, příjmení, emailová adresa a kontaktní adresa atd.(dále jen „Kontakty“) v souladu s platnými zákony a předpisy. Správce kontakty shromažďuje a zpracovává pro zasílání newsletterů a obchodních nabídek. Údaje mohou být poskytnuty třetí straně v případě souvislé informace či nabídky. Potvrzením Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů současně souhlasíte s tím, aby Vás Správce informoval o své činnosti formou e-mailu. Souhlas lze odvolat příslušnou procedurou.
Údaje zpracovává Správce sám nebo prostřednictvím třetích stran k tomu určených (provoz serverů a nástrojů a služeb pro zpracování dat).
Správce je povinen Vám bez zbytečných odkladů poskytnout informaci o zpracování Vašich kontaktů a to za úhradu přiměřenou nákladům na poskytnutí informace.
Správce: Centa a.s., Antala Staška 38, Praha 4, IČ: 61672017, DIČ: CZ61672017, Spisová značka: B 2924 vedená u Městského soudu v Praze
<- Zpět
<-Zpět na formulář